HÄTÄENSIAPUKOULUTUKSIA, 4-8 h

sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ensiapu- ja hätäensiapukoulutukset, 4-24 h

 

Hätäensiapukoulutuksessa keskitytään henkeä pelastavaan ensiapuun. Aivojen mahdollisuus selvitä vaurioitta ilman happea heikkenee 10 % jokainen minuutti. Eli 10 minuutin kuluttua mahdollisuudet ovat matemaattisesti nolla. Hätätilanteissa ensimmäiset minuutit ovat ratkaisevia, jolloin ehkä vain sinä voit auttaa.

Osaatko sinä?

Räätälöimme koulutuksen kullekin työpaikalle heidän osaamisen ja tarpeiden mukaan kouluttajan toimesta. Kouluttaja pystyy painottamaan koulutuksessa juuri kyseisen työpaikan tai toimialan riskejä. Koulutukseen tuo erityistä mielenkiintoa kouluttajan ammattitaidon ja kokemuksen tuomat käytännön esimerkit erilaisista tilanteista ja oikeista toimintamalleista. Koulutus sisältää niin teoriaa kuin käytännön harjoittelua. Koulutuksen kesto ja sisältö määritellään tilaajan tarpeiden mukaan, jolloin koulutuksen kesto on yleensä 4-8 h tai enemmänkin.  Koulutuksen järjestää Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry.

 Järjestämme myös maallikoiden PPE + D -koulutuksia, joissa harjoitellaan peruselvytystä DEFIBRILLAATORIN kanssa. Koulutukset soveltuvat työpaikoille, joilla on käytössä defibrillaattori. Ns. deffa-osuus voidaan liittää osaksi isompaa koulutusta tai järjestää erillisenä PPE+D (peruselvytys ja defibrillaattori) koulutuksena. Koulutukseen voidaan sisällyttää myös muiden mahdollisten työpaikalla olevien apuvälineiden käytön harjoittelua.

 KOULUTTAJINA toimivat hätäensiavun todelliset ammattilaiset (ensihoidon AMK), jotka toimivat ensihoitajina ambulanssissa siviilityössään. Kouluttajilla on monipuolinen kokemus niin ensihoidosta kuin kouluttamisesta. Kokemuksen tuoman varmuuden kuulee ja tuntee koulutuksissa varmasti. Koulutuksissa keskitytään taitoihin, kuinka maallikko voi auttaa kunnes ammattiapua tulee paikalle. Sinäkin voit siis auttaa!

 

 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALA

Ensihoitoalan ammattilaisemme räätälöivät koulutuksia myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Terveydenhuoltoalan ammattilaisien, jotka eivät päivittäin tarvitse ensiaputaitoja, olisi hyvä saada säännöllisesti hätäensiapu- ja ensiapukoulutusta sekä -harjoitusta. Koulutuksen sisältö laaditaan aina yhteistyössä kouluttajan kanssa, riippuen työpaikan tarpeista, riskeistä ja jo käydyistä koulutuksista. Koulutuksessa voidaan käydä läpi asioita kertauksen omaisesti tai perusteellisemmin. Koulutuksen kesto vaihtelee sisällöstä riippuen neljästä tunnista tarvittaessa jopa viikon mittaiseen koulutukseen.

 Koulutuksessa suosittuja aiheita ovat olleet mm:

- hätäensiapu, perus- tai syventävä koulutus (hätätilapotilaan tunnistaminen ja hoito, hengitysvaikeudet, rintakipu, sairaskohtaukset, elottomuus jne.)
- työpaikalla käytettävissä olevien apuvälineiden käyttö ja harjoitukset, mm.
     - imulaitteen käyttö
     - PPE + D (peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö)
     - intubointi ja hengitystien turvaamisen vaihtoehtoisen apuvälineen esittely ja harjoittelu (larynxtuubi)
- hoitoelvytys tai hoitoelvytyksessä avustaminen (ohjeet muuttuneet vuonna 2010)
- potilaan terveyden tilan romahtamiseen johtavat oireet, niiden tunnistaminen sekä toimintaohjeet
- sekä tarvittaessa muita hätäensiavun tai ennaltaehkäisevän hoidon kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja.

 

 Lisätiedustelut ja tilaukset:

Toiminnanjohtaja Veli-Matti Aaltonen
email: veli-matti.aaltonen(@)kaspeli.fi    puh.  044 366 0215