Kurssit taloyhtiöille

Kaikille kursseille ilmoittautuminen liiton toimistoon:

email: toimisto@kaspeli.fi tai
puh. 050 468 8440 

Ilmoita
- kurssi, jolle osallistut
- nimesi
- taloyhtiösi
- puhelinnumerosi
- sähköpostiosoitteesi, mikäli sinulla on sellainen käytössä

Asuinkiinteistön turvallisuus -kurssi, 6 h

kaksi peräkkäistä iltaa klo 18-21

Tavoite: Kurssi antaa valmiudet asuinrakennuksen pelastussuunnitteluun ja edelleen arjen onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan vaaratilanteissa. Koulutus tukee Sisäasiainministeriön asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelua koskevaa ohjeistusta.

Kohderyhmä: Taloyhtiöiden asukkaat sekä hallitusten jäsenet, asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstö, isännöitsijät ja kiinteistöjen hoitajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Ennakkovaatimukset:   Ei ole.

Kouluttajat: SPEK-ryhmän varautumis- ja väestönsuojelukouluttajat

Kurssisisältö:
- arjen laaja-alainen turvallisuus sekä luonnononnettomuuksien kaltaisten uhkien aiheuttamat häiriötilanteet
- asumiseen ja asuinkiinteistön turvallisuuteen liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi
- varautuminen poikkeusoloiin
- riskien ja uhkien ennaltaehkäisy sekä toimiminen vaaratilanteissa
- asuinkiinteistön turvallisuuteen sekä omatoimiseen varautumisen liittyvät vastuut ja velvoitteet (ml. lainsäädäntö)
- pelastusviranomaisen rooli ja toimintavalmius
- turvallisuusviestintä ja tiedottaminen.

Hinta:   Kurssit ovat taloyhtiöille ovat maksuttomia

 

Kurssin osallistujat voivat ostaa kurssin kirjan ”Talon turvaopas”. 


VUODEN 2022 KURSSIT

Etelä-Karjala

Lappeenranta 19.-20.4. Asuinkiinteistön turvallisuuskurssi 19.4.-20.4.2022 Lappeenranta.pdf

Imatra 26.-27.4. Asuinkiinteistön turvallisuuskurssi 26.4-27.4 Imatra.pdf


Syksyn lähikoulutuksista tiedotetaan erikseen.

Kymenlaakso

Koronatilanteen vuoksi lähikoulutuksia ei pidetä keväällä 2022

Mahdollisista verkkokoulutuksista tiedotetaan erikseen.

Syksyn lähikoulutuksista tiedotetaan erikseen.

 

Koulutuksien ohjelma
 

Ensimmäinen ilta

18.00   Kurssin avaus ja järjestelyt
18.15   Omatoiminen varautuminen
                - pelastussuunnitelma
                - vaarojen tunnistaminen
20.00   Tapaturmat
20.30   Murto, ilkivalta, ulkopuolinen henkilö
21.00   Päivä päättyy

Toinen ilta

18.00   Paloturvallisuus
19.30   Luonnon ilmiöt, kunnallis- ja kiinteistön tekniikka
20.00   Suuronnettomuudet
20.30   Tiedottaminen
21.00   Loppukeskustelu ja kurssin päätös.

Kurssin aikana suunnitellaan pelastussuunnitelman sisältöä ja kirjataan syntyneitä turvallisuutta parantavia ajatuksia ylös. Pelastussuunnitelman kirjoitustyö tehdään koulutuksen jälkeen itsenäisesti kurssilla saatujen oppien perusteella. Apuna voi käyttää pelastussuunnitelmaan laadittuja malleja, joihin pääset tästä.

 

Väestönsuojanhoitajan kurssi, 3 h

 yksi ilta klo 18-21

Tavoitteet:   Koulutus antaa valmiudet poikkeusoloja koskevaan omatoimiseen varautumiseen väestönsuojien osalta. Kurssilla keskitytään S1 / K-luokan väestönsuojan (ml. C-luokka) omatoimiseen tarkastukseen ja vuosihuoltoon sekä käyttöönottoon.

Kohderyhmä:   Taloyhtiöiden asukkaat sekä hallitusten jäsenet, asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstö, isännöitsijät ja kiinteistöjen hoitajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Ennakkovaatimukset:   Ei ole.

Kouluttajat: SPEK-ryhmän varautumis- ja väestönsuojelukouluttajat

Kurssisisältö:
- taloyhtiön omatoiminen varautuminen poikkeusoloihin
- väestönsuojan laitteet ja varusteet
- väestönsuojan omatoiminen tarkastus ja vuosihuolto
- suojan omatoiminen käyttöönotto suojautumistilanteessa

Hinta:   Kurssit taloyhtiöille ovat maksuttomia. Työpaikoille järjestetään erillisiä päiväkursseja.

 

 

Kurssin osallistujat voivat ostaa kurssin kirjan ”Väestönsuojan huolto ja käyttö”. 

Väestönsuojan hoitamiseen tarvittavia lomakkeita löydät tästä linkistä.VUODEN 2022 KURSSIT

Etelä-Karjala

Imatra 3.5. Väestönsuojanhoitajan kurssi 3.5.2022 Imatra.pdf
Lappeenranta 11.5.  Väestönsuojanhoitajan kurssi 11.5.2022 Lappeenranta.pdf

Kymenlaakso

Ei kursseja vuonna 2022

 

Suoritamme myös taloyhtiöiden väestönsuojien tarkastukset ja tiiveyskokeita. Tarvittaessa olemme myös valmiit avustamaan taloyhtiöiden pelastussuunnitelmien tekemisessä. Kysy tarjousta. veli-matti.aaltonen(@)kaspeli.fi tai 044 366 0215

Tästä pääset pelastussuunnitelmaan

 

TALOYHTIÖILLE SUUNNATTU KOULUTUS: USEIN KYSYTTYÄ

Tarvitaanko yhtiössämme pelastussuunnitelmaa?

 Kyllä, jos asuntojen määrä rakennuksessa on yli kaksi.

Miten aloitamme pelastussuunnittelun?

Hyvä käytäntö on osallistua koulutukseen. Näin tarvittavat perustiedot saa helpoiten ja työtä on hyvä jatkaa omatoimisesti.  Koulutusta järjestävät alueelliset pelastusliitot. Koulutus on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kurssijärjestelmän mukaista ja se on Pelastusopiston hyväksymää. kurssit. Kuluvan vuoden kurssit merkittynä yllä.

Milloin pelastussuunnitelma tulee päivittää?

Uusi pelastuslaki tuli voimaan 2011, ja sen nojalla tehtävien pelastussuunnitelmien tulee olla valmiina 31.7.2012.  Vanhat suunnitelmat tuli päivittää heinäkuun 2013 loppuun mennessä.

Pitääkö kiinteistöön nimetä turvallisuuspäällikkö?

Pelastuslaki tai –asetus eivät suoraan velvoita nimeämään turvallisuushenkilöstöä, mutta hyvä käytäntö on nimetä joku tehtävään. Helpointa on, jos henkilö on samalla myös hallituksen jäsen. Näin tieto yhtiössä kulkee ja mahdollisiin epäkohtiin voidaan nopeasti puuttua.

Mistä saan lomakkeen pelastussuunnitteluun?

Laki tai asetus eivät edellytä määrämuotoista pelastussuunnitelmaa eikä sitä tarvitse tehdä millekään viralliselle pohjalle. Varsinkin ensikertalaiselle työ voi kuitenkin olla vaikea aloittaa tyhjästä. Oheisten sivujen kohdassa Turvatietoa ja sieltä edelleen pelastussuunnitelma löytyy malleja pelastussuunnitelmien pohjiksi.

Taloyhtiöiden turvallisuus lähtee riskinarviosta

Mitkä ovat taloyhtiön vaaranpaikat? Miten onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä? Miten toimitaan kun jotain sattuu? Näihin vastauksia antaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön taloyhtiöille ja muille asuinkiinteistöille suunnattu turvallisuuskoulutus, joka antaa perustiedot ja -taidot kiinteistökohtaiseen turvallisuustyöhön – omatoimiseen varautumiseen.  Omatoimisen varautumisen velvoite koskee kaikkia rakennuksen omistajia, mutta vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksessa edellytetään kirjallista pelastussuunnitelmaa. 

Pelastussuunnitelman laadinta on prosessi, joka alkaa vaaranpaikkojen tunnistamisesta ja päättyy asukkaille jaettuihin ohjeisiin ja neuvoihin.  Hyvässä pelastussuunnitelmassa on arvioitu laajasti vaaranpaikat, kuten tapaturmien, tulipalojen kuin vesivahinkojen mahdollisuudet, kuvattu rakennus- ja kiinteistökohtaiset turvajärjestelyt sekä annettu asukaskohtaiset ohjeet sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi että vaaratilanteissa toimimiseksi.

Kiinteistön turvallisuudesta vastaa aina omistaja, mutta turvallisuus tehdään yhdessä. Siksi pelastussuunnitelman tulee olla kaikkien kiinteistössä asuvien tai säännöllisesti työskentelevien tiedossa, erityisesti jokaisen tulee tuntea oikeat toimintaohjeet eri vaaratilanteissa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kurssijärjestelmä antaa taloyhtiöille, yksilöille ja yhteisöille hyvät valmiudet ennaltaehkäistä onnettomuuksia sekä toimia oikein niin onnettomuuden sattuessa kuin häiriötilanteissa. Koulutuksella edistetään vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnan turvallisuustyöhön. Hyvä käytäntö on esimerkiksi kouluttaa taloyhtiölle turvallisuushenkilöstö, joka toimii turvallisuusviestijänä ja turvallisuuskulttuurin edistäjänä.

Alueelliset pelastusliitot tarjoavat taloyhtiöiden hallituksille, asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstölle sekä asukkaille laadukasta ja ajanmukaista koulutusta. Koulutus soveltuu myös isännöitsijöille sekä kiinteistönhoidosta vastaaville.