Ansiomitaliohjesääntö


Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton ansiomitali on emaloimalla messingistä valmistettu pyöreä mitali jossa kuviona on liekit ja vesi, joiden yläpuolella Kymen läänin vaakuna. Mitalia kannetaan 31 mm leveässä satiininauhassa jossa on pystysuunnassa saman levyiset väriraidat, väreinä punainen - sininen.


Ansiomitali myönnetään tunnustukseksi vähintään kymmenen (10) vuotta jatkuneesta ansiokkaasta, nuhteettomasta ja uutterasta työstä palontorjunnan hyväksi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. (Nuoriso-osaston palvelusaikaa ei oteta huomioon) Ansiomitali voidaan antaa myös tunnustuksena esimerkillisestä kunnostautumisesta tai erityisen ansiokkaasta toiminnasta palo- ja pelastustoimen hyväksi riippumatta palvelusajan pituudesta. Erikoistapauksissa liiton hallitus voi myöntää ansiomitalin myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan ulkopuolella palontorjuntatyössä toimiville henkilöille.


Esityksen ansiomitalin myöntämisestä voi tehdä liiton hallitukselle valtion pelastusviranomainen, kunnan pelastusviranomainen, kunnan pelastushallintoa hoitava lautakunta, liiton jäsenpalokunta tai liiton hallituksen jäsen. Ansiomitalista suorittaa hallituksen vahvistaman lunastushinnan sen esittäjä, mikäli liiton hallitus ei ansiomitalia myöntäessään joissain erityistapauksissa päätä olla perimättä lunastushintaa. Ansiomitaliesitys tulee tehdä sitä varten tehdylle lomakkeelle. Esitys on toimitettava liiton hallitukselle hyvissä ajoin ennen luovuttamista.


Ansiomitalin myöntää liiton hallitus tai kiireellisissä tapauksissa sen työvaliokunta. Myönnetyistä mitaleista pidetään luetteloa. Ansiomitalin luovutushinnan päättää liiton hallitus.


Ansiomitalin saajalle annetaan myös omistuskirja.

 
Ansiomitalia kannetaan takin vasemmanpuoleisessa rintapielessä noudattaen niitä yleisiä ohjeita, mitä kunniamerkkien kantamisesta on valtakunnallisesti olemassa.


Oikeus liiton ansiomitalin kantamiseen voidaan liiton hallituksen päätöksellä peruuttaa, jos ansiomerkin saanut henkilö on merkkiä kantaessaan käyttäytynyt sopimattomasti tai toiminut liiton tarkoitusperien vastaisesti.


Tähän sääntöön voi liiton hallitus tarvittaessa tehdä lisäyksiä tai muutoksia.