Pelastussuunnitelma

Taloyhtiöiden on pelastuslain perusteella omatoimisesti varauduttava ehkäisemään onnettomuuksia ja huolehdittava taloyhtiön turvallisuudesta. Tärkein työkalu turvallisuuden kehittämiseksi on pelastussuunnitelman laatiminen, joka on myöskin lakisääteinen vaatimus. Ohessa kerrostaloon laadittu malli liitteineen, joita voi hyödyntää oman taloyhtiön pelastussuunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelmaa voi hyödyntää myös muihin kuin kerrostalomuotoisiin rakennuksiin, huomioiden tarvittavat muutokset.

Pelastuslain 379/2011 mukaan rakennuksen pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen haltija. Asetuksen 407/2011 mukaan pelastussuunnitelma tulee laatia mm. asuinrakennuksiin, joissa on vähintään 3 asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

  • vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätöksistä
  • rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
  • asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  • mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

 

Tämän vuoksi kiinteistön pelastussuunnitelma olisi hyvä laatia sen asukkaiden toimesta tai vähintään heidän tulee tutustua suunnitelman sisältöön siten, että he osaavat toimia erilaisissa ongelma- tai vaaratilanteissa sekä pystyvät ennaltaehkäisemään niiden syntymistä. Pelastussuunnitelma kerrostalo.docx
 Pelastussuunnitelmakerrostalo-20121107.doc

 Liite 1 Yhteystiedot.docx
 Liite1Yhteystiedot.doc

 Liite 2 Tiedottaminen ja koulutus.docx
 Liite2Tiedottaminenjakoulutus.doc

 Liite 3 Turvallisuuskävely.xls

 Liite 4 Vaestonsuojan vuosihuoltopoytakirja.doc

 Liite 5 Väestönsuojan tyhjentämissuunnitelma.docx
 Liite5Vaestonsuojantyhjentamissuunnitelma.doc

 Liite 7 Toimintaohjeet hätätilanteissa.doc
 Liite 7 Toimintaohjeet hätätilanteissa.pdf
 

 Liite 8 Sähkö, vesi ja ilmanvaihto ohje.doc
 Liite 8 Sähkö, vesi ja ilmanvaihto ohje.pdf

Laadimme pelastusuunnitelmia myös yrityksille, yhteisöille ja laitoksille.
Kysy tarjousta
. ira.pasi(@)kaspeli.fi tai puh. 044 2977 748

VÄESTÖNSUOJIIN LIITTYVIÄ MUITA OHJEITA

 Toimenkuvat vsh.doc