Turvallisuus- ja suojelujohdon kurssit

Peruskurssit

Emme toistaiseksi järjestä kyseistä kurssia.

Kohderyhmä: Turvallisuudesta ja suojelusta vastaavat henkilöt (yrityksen tai laitoksen turvallisuudesta vastaava ja varahenkilöt, suojelujohtaja, turvallisuuspäällikkö, laitoksen tai yrityksen johtaja, isännöitsijä, kiinteistön hoitaja, jne.) yrityksissä, julkishallinnon virastoissa ja laitoksissa, kuten hoito- ja palvelulaitoksissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kurssitavoite: Kurssilla annetaan palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan turvallisuustietoa. Tavoitteena on, että koulutettavat soveltavat tiedot oman yhteisönsä turvallisuuden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja lakisääteisten turvallisuusvelvoitteiden täyttämiseksi. Koulutuksen jälkeen koulutettavilla on sellaiset tiedot ja taidot, että he kykenevät laatimaan lakisääteisen pelastussuunnitelman tai sisäisen pelastussuunnitelman ja järjestämään yhteisössään
-          henkilökunnan ja asiakkaiden henkilöturvallisuuden parantamisen
-          onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisyn
-          häiriötilanteiden hallinnan
-          oikeat toimintatavat normaali- ja poikkeusolojen onnettomuustilanteissa

Kurssin hinta on  240,00 € +alv. 24 %. Sisältää opetuksen, jaettavan materiaalin sekä ohjelmaan sisältyvät kahvit ja ruokailut.