YRITYSKOULUTUS

Olemme luotettava ja ammattitaitoinen alueellinen turvallisuusalan palvelujärjestö. Koulutamme ja konsultoimme turvallisuusasioissa yrityksiä sekä yhteisöjä. Järjestämme myös varautumis- ja väestönsuojelukoulutuksia.

Yhdistyksemme tehtävänä on opastaa ja neuvoa kansalaisia tunnistamaan ja välttämään vaaratilanteiden syntymistä sekä toimimaan mahdollisissa vaaratilanteissa oikein.

Jos et tunne omasta toiminnastasi tai ulkopuolelta siihen kohdistuvia riskejä, et voi myöskään hallita niitä. Työpaikan on tunnettava toimintaansa ja toimintaympäristöönsä liittyvät riskit, sillä oman toiminnan merkitys on suuri epätoivottujen turvallisuusriskien hallinnassa.

Hätätilanteissa omilla toimilla on suuri merkitys. Tulipalon syttymisestä palovaroitin varoittaa noin minuutin kuluessa. Jo kolme minuuttia syttymisestä huoneesta omin avuin poistuminen on mahdotonta. Viiden minuutin kuluttua huoneessa tapahtuu yleissyttyminen ja kuusi minuuttia syttymisestä huone on palanut täysin. Tulipalotilanteessa vain omat toimet ratkaisevat. Aikaa toimia on vain 2-3 minuuttia palon syttymisestä. Palokunta tulee onnettomuuden uhrien kannalta valitettavasti usein myöhässä.

Työpaikalla turvallisuus on työnantajan vastuulla, mutta myös jokainen työntekijä vastaa turvallisuudesta omalta osaltaan. Monet työpaikat vastaavat myös asiakkaidensa, oppilaidensa, potilaidensa jne. turvallisuudesta. Työpaikka on yhtä turvallinen kuin sen heikoin lenkki. Jokaisen täytyy tietää, kuinka toimia erilaisissa hätätilanteissa juuri sillä työpaikalla. Ei ole aikaa miettiä mitä tehdä tai käydä lukemaan toimintaohjeita.

Käytämme kaikissa koulutuksissa oman alansa asiantuntijoita, joilla on vuosien käytännön kokemuksia ja erinomaisesti muistiin jääviä esimerkkejä.

Kysy myös tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta. Räätälöimme mielellämme koulutukset yrityskohtaisesti, jolloin koulutuksen tuoma hyöty on myös tilaajalle suurempi.

LISÄTIETOJA JA TARJOUSPYYNNÖT:

Toiminnanjohtaja Veli-Matti Aaltonen
puh. 044 366 0215
emai: veli-matti.aaltonen@kaspeli.fi

Koulutukset yrityksille

sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ensiapu- ja hätäensiapukoulutukset, 4-24 h

Hätäensiapukoulutuksessa keskitytään henkeä pelastavaan ensiapuun. Aivojen mahdollisuus selvitä vaurioitta ilman happea heikkenee 10 % jokainen minuutti. Eli 10 minuutin kuluttua mahdollisuudet ovat matemaattisesti nolla. Hätätilanteissa ensimmäiset minuutit ovat ratkaisevia, jolloin ehkä vain sinä voit auttaa.

Osaatko sinä?

Räätälöimme koulutuksen kullekin työpaikalle heidän osaamisen ja tarpeiden mukaan kouluttajan toimesta. Kouluttaja pystyy painottamaan koulutuksessa juuri kyseisen työpaikan tai toimialan riskejä. Koulutukseen tuo erityistä mielenkiintoa kouluttajan ammattitaidon ja kokemuksen tuomat käytännön esimerkit erilaisista tilanteista ja oikeista toimintamalleista. Koulutus sisältää niin teoriaa kuin käytännön harjoittelua. Koulutuksen kesto ja sisältö määritellään tilaajan tarpeiden mukaan, jolloin koulutuksen kesto on yleensä 4-8 h tai enemmänkin.  Koulutuksen järjestää Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry.

Järjestämme myös maallikoiden PPE + D -koulutuksia, joissa harjoitellaan peruselvytystä DEFIBRILLAATORIN kanssa. Koulutukset soveltuvat työpaikoille, joilla on käytössä defibrillaattori. Ns. deffa-osuus voidaan liittää osaksi isompaa koulutusta tai järjestää erillisenä PPE+D (peruselvytys ja defibrillaattori) koulutuksena. Koulutukseen voidaan sisällyttää myös muiden mahdollisten työpaikalla olevien apuvälineiden käytön harjoittelua.

KOULUTTAJINA toimivat hätäensiavun todelliset ammattilaiset (ensihoidon AMK), jotka toimivat ensihoitajina ambulanssissa siviilityössään. Kouluttajilla on monipuolinen kokemus niin ensihoidosta kuin kouluttamisesta. Kokemuksen tuoman varmuuden kuulee ja tuntee koulutuksissa varmasti. Koulutuksissa keskitytään taitoihin, kuinka maallikko voi auttaa kunnes ammattiapua tulee paikalle. 

Ota yhteyttä

Veli-Matti Aaltonen
puh. 044 366 0215
email: veli-matti.aaltonen@kaspeli.fi

Ensihoitoalan ammattilaisemme räätälöivät koulutuksia myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Terveydenhuoltoalan ammattilaisien, jotka eivät päivittäin tarvitse ensiaputaitoja, olisi hyvä saada säännöllisesti hätäensiapu- ja ensiapukoulutusta sekä -harjoitusta. Koulutuksen sisältö laaditaan aina yhteistyössä kouluttajan kanssa, riippuen työpaikan tarpeista, riskeistä ja jo käydyistä koulutuksista. Koulutuksessa voidaan käydä läpi asioita kertauksen omaisesti tai perusteellisemmin. Koulutuksen kesto vaihtelee sisällöstä riippuen neljästä tunnista tarvittaessa jopa viikon mittaiseen koulutukseen.

 Koulutuksessa suosittuja aiheita ovat olleet mm:

– hätäensiapu, perus- tai syventävä koulutus (hätätilapotilaan tunnistaminen ja hoito, hengitysvaikeudet, rintakipu, sairaskohtaukset, elottomuus jne.)
– työpaikalla käytettävissä olevien apuvälineiden käyttö ja harjoitukset, mm.
     – imulaitteen käyttö
     – PPE + D (peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö)
     – intubointi ja hengitystien turvaamisen vaihtoehtoisen apuvälineen esittely ja harjoittelu (larynxtuubi)
– hoitoelvytys tai hoitoelvytyksessä avustaminen (ohjeet muuttuneet vuonna 2010)
– potilaan terveyden tilan romahtamiseen johtavat oireet, niiden tunnistaminen sekä toimintaohjeet
– sekä tarvittaessa muita hätäensiavun tai ennaltaehkäisevän hoidon kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja.

Ota yhteyttä

Veli-Matti Aaltonen
puh. 044 366 0215
email: veli-matti.aaltonen@kaspeli.fi

Tulityökortti on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä määräaikainen kortti, joka osoittaa haltijansa suorittaneen tulitöiden turvallisuustutkinnon.

Vuoden 2024 koulutukset  klo 8-16

pe 12.1.

pe 22.3.

pe 19.4

pe 24.5.

pe 27.9.

pe 25.10.

pe 29.11.
                 
Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton toimisto

Kanervistontie  46, 45200 Kouvola

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016.
Tulityökortti antaa pätevyyden vaarojen tunnistamiseen perinteisessä tulityössä, kuten hitsauksessa sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöissä. Varsinainen ammatillinen osaaminen on hankittava muussa koulutuksessa. Uudistetun tulityökoulutuksen tavoitteena on, että työntekijät ja luvan myöntäjät ymmärtävät tulitöihin liittyvät vaarat sekä osaavat toteuttaa turvatoimet ennen työn aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen.

Tulityöt ovat palovaaraa aiheuttavia töitä, joita tehdään yleisesti rakennusalalla sekä metalli- ja kemianteollisuudessa. Tulitöihin kuuluvat esimerkiksi työt, joissa käytetään liekkiä tai joista syntyy kipinöitä. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Kortti hankitaan ja määräajan ylittäneet kortit uusitaan päivän mittaisilla tulityökursseilla. Myös voimassa olevien korttien uusijat käyvät tämän saman kurssin. Kortti on voimassa viisi vuotta koulutuspäivästä lukien. Tulityökortti on voimassa Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Kurssin hinta on 110 € + alv. 24 %. Hintaan sisältyvät opetus, jaettava materiaali, suojaus- ja alkusammutusharjoitus, kurssikoe sekä uusintamahdollisuudet sekä kokeen läpäisseille tulityökortti.

Ilmoittautuminen: sähköpostilla osoitteeseen 

toimisto(@)kaspeli.fi
tai puhelimitse 050 468 8440
Ilmoita seuraavat tiedot:
– Osallistujan nimi
– Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– Laskutusosoite

Tällä hetkellä emme järjestä työturvallisuuskoulutuksia.

Tulipalon syttymisestä palovaroitin varoittaa noin minuutin kuluessa. Viiden minuutin kuluttua huoneessa tapahtuu yleissyttyminen ja kuusi minuuttia syttymisestä huone on palanut täysin. Tulipalotilanteessa vain omat toimet ratkaisevat. Aikaa toimia on vain 2-3 minuuttia palon syttymisestä. Palokunta tulee onnettomuuden uhrien kannalta valitettavasti usein myöhässä.

Työpaikka on yhtä turvallinen kuin sen heikoin lenkki. Alkusammutuskoulutuksessa saat riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen. Voit ehkäistä tulipalon aiheuttamat vahingot tai vähentää niitä merkittävästi. Tehokas alkusammutus on kansalaistaito, jota kuka tahansa voi tarvita kotona, loma-asunnolla, töissä tai vaikkapa liikenteessä. Säädöstenkin mukaan onnettomuustilanteessa jokaisen velvollisuus on kykyjensä mukaan ryhtyä pelastustoimenpiteisiin.

Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta sekä sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista. Koulutuksessa jokainen pääsee harjoittelemaan sammuttimen käyttöä asiantuntijan opastuksella turvallisesti.  Koulutus opettaa myös tunnistamaan tulipalovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Järjestämme ryhmille alkusammutuskoulutuksia. Ryhmässä voi olla korkeintaan 15 koulutettavaa. Tarvittaessa voimme käyttää useita kouluttajia tai jakaa harjoituksen eri ajankohdille, jolloin koulutettavia voi olla enemmän.  

Järjestämme myös AS-1 koulutuksia, jotka sisältävät lisäksi AS-1 kortin todistukseksi käydystä koulutuksesta.

Olemme perinteinen ja kokenut alkussammutuskoulutuksien järjestäjä. Kaikki kouluttajamme ovat pelastusalan erityisosaajia ja kokeneita kouluttajia.

Ota yhteyttä

Veli-Matti Aaltonen
puh. 044 366 0215
email: veli-matti.aaltonen@kaspeli.fi

Kohderyhmä: Paloilmoittimien vastuuhenkilöt, hoitajat ja sijaiset sekä paloilmoittimella varustetussa kiinteistössä toimivat henkilöt

Kiinteistön paloilmoittimella tulee olla nimettynä paloilmoitinhoitaja, joka tehtäviin kuuluu kunnossapito-ohjelman läpivienti ml. kuukausikoe. Kurssia suositellaan myös kiinteistön haltijalle tai siellä toimiville henkilölle, jotta he osaavat käyttäytyä paloilmoittimen hälyttäessä.

Paloilmoittimen hoitajien kurssilla opetetaan paloilmoittimen toimintaperiaatteita ja miksi ilmoitin on rakennettu sekä opitaan ymmärtämään, kuinka erheelliset ilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää.

 Kouvolan Vaakunassa järjestetään siis pitkästä aikaa lähikursseja laitteistonhoitajille. Koulutuksissa noudatetaan tarkasti viranomaisten ohjeita turvallisesta tapahtumasta. Ohessa suorat linkit kurssin sivuille, josta pääsee ilmoittautumaan. Virallista ilmoittautumisaikaa on enää tämä viikko, mutta erityistapauksissa voidaan ottaa senkin jälkeen yksittäisiä ilmoittautuneita, mikäli tilaa on.

Paloilmoittimen hoitajakurssi, Kouvola.

Koulutettu hoitaja tietää, ettei kalliista, mutta tositilanteessa epäkunnossa olevasta laitteistosta ole henkilö- ja paloturvaksi. Laitteiston huolimattomasta hoidosta syntyy ylimääräisiä ei toivottuja ilmoituksia ja työn keskeytyksiä sekä niin välittömiä kuin välillisiäkin kustannuksia. Paloilmoittimen haltijan tulee nimetä paloilmoittimen hoitaja ja huolehtia siitä, että tämä saa tehtävän hoidon kannalta tarpeellisen koulutuksen.

Kurssi on tarkoitettu paloilmoittimien huoltoon ja ylläpitoon osallistuvalle organisaatiolle ja laitteiston käyttäjille- ja hoitajille sekä heidän tehtävissään toimiville sijaisille.

 Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi, Kouvola
 

Kiinteistössä olevan sammutuslaitteiston tehtävä on sammuttaa alkava tulipalo tai ainakin ensisijaisesti rajoittaa sen etenemistä ja vahinkoja siihen asti, kunnes pelastuslaitos ehtii paikalle.

Rakennuksen omistaja ja sammutuslaitteiston haltija vastaavat yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa siitä, että automaattinen sammutuslaitteisto toimii oikein, on jatkuvasti toimintakunnossa ja sitä huolletaan ja tarkastetaan asianmukaisesti. Tähän vastuuseen liittyy myös henkilöstön koulutus. Työnantajan on koulutettava nimetyt henkilöt niin, että he suoriutuvat annetusta tehtävästä.

Molemmat laitteistokurssit toteutetaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti ja kurssin suorittamisesta jaetaan eurooppalainen osaamistodistus.

Ota yhteyttä

Veli-Matti Aaltonen
puh. 044 366 0215
email: veli-matti.aaltonen@kaspeli.fi

Kurssi on tarkoitettu väestönsuojan hoidosta vastaaville henkilöille työpaikoilla: yrityksissä, virastoissa, laitoksissa, kouluissa jne.

Pelastuslain mukaan kiinteistön omistajan on pidettävä väestönsuojien varusteet ja laitteet toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava ne asianmukaisesti.

Pelastusalanliitto suosittelee, että työpaikalla on nimettynä turvallisuushenkilön lisäksi väestönsuojan hoidosta vastaava henkilö. Tämä kurssi soveltuu myös peruskurssiksi huoltomiehille.

Tavoite:            

Kurssi antaa perustiedot ja valmiudet hoitaa väestönsuojanhoitajan tehtäviä:

·         suojan laitteet ja varusteet, niiden käyttö, huolto ja testaaminen

·         väestönsuojan käyttökuntoon saattaminen

·         toiminta suojautumistilanteissa

Vuoden 2024 kurssit tilauksesta asiakkaan tiloissa.  
Väestönsuojanhoitajan kurssin ohjelma

– Kurssin avaus ja järjestelyt
– Suojanhoitajan tehtävät
– Väestönsuojeluorganisaatio kunnissa
– Radioaktiivinen säteily ja miten säteilyltä suojaudutaan?
– Suojan tekniikka ja toiminta (koneet ja laitteet)
– Suojan varusteet, huoltaminen ja testaaminen
– Toiminta suojautumistilanteissa
– Suojaan tutustuminen (huollot, laitteiston toiminta ja suojauskuntoon saattaminen)
– Loppu keskustelu ja kurssin päätös, todistusten jako

Ota yhteyttä

Veli-Matti Aaltonen
puh. 044 366 0215
email: veli-matti.aaltonen@kaspeli.fi

Koulutukset taloyhtiöille

Taloyhtiöiden kurssit räätälöidään tarpeen mukaan.

Tiedustelut:

Veli-Matti Aaltonen
puh. 044 366 0215
email: veli-matti.aaltonen@kaspeli.fi

Kursseille ilmoittautuminen liiton toimistoon:

email: toimisto@kaspeli.fi tai
puh. 050 468 8440 

Ilmoita
– kurssi, jolle osallistut
– nimesi
– taloyhtiösi
– puhelinnumerosi
– sähköpostiosoitteesi, mikäli sinulla on sellainen käytössä

Kurssin kesto: kaksi peräkkäistä iltaa klo 18-21

Tavoite: Kurssi antaa valmiudet asuinrakennuksen pelastussuunnitteluun ja edelleen arjen onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan vaaratilanteissa. Koulutus tukee Sisäasiainministeriön asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelua koskevaa ohjeistusta.

Kohderyhmä: Taloyhtiöiden asukkaat sekä hallitusten jäsenet, asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstö, isännöitsijät ja kiinteistöjen hoitajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Ennakkovaatimukset:   Ei ole.

Kouluttajat: SPEK-ryhmän varautumis- ja väestönsuojelukouluttajat

Kurssisisältö:
– arjen laaja-alainen turvallisuus sekä luonnononnettomuuksien kaltaisten uhkien aiheuttamat häiriötilanteet
– asumiseen ja asuinkiinteistön turvallisuuteen liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi
– varautuminen poikkeusoloiin
– riskien ja uhkien ennaltaehkäisy sekä toimiminen vaaratilanteissa
– asuinkiinteistön turvallisuuteen sekä omatoimiseen varautumisen liittyvät vastuut ja velvoitteet (ml. lainsäädäntö)
– pelastusviranomaisen rooli ja toimintavalmius
– turvallisuusviestintä ja tiedottaminen.

Hinta:   Kurssit ovat taloyhtiöille ovat maksuttomia. 

Kurssin osallistujat voivat ostaa kurssin kirjan ”Talon turvaopas”. 

Koulutuksien ohjelma
Ensimmäinen ilta

18.00   Kurssin avaus ja järjestelyt
18.15   Omatoiminen varautuminen
                – pelastussuunnitelma
                – vaarojen tunnistaminen
20.00   Tapaturmat
20.30   Murto, ilkivalta, ulkopuolinen henkilö
21.00   Päivä päättyy

Toinen ilta

18.00   Paloturvallisuus
19.30   Luonnon ilmiöt, kunnallis- ja kiinteistön tekniikka
20.00   Suuronnettomuudet
20.30   Tiedottaminen
21.00   Loppukeskustelu ja kurssin päätös. Kurssin aikana suunnitellaan pelastussuunnitelman sisältöä ja kirjataan syntyneitä turvallisuutta parantavia ajatuksia ylös. Pelastussuunnitelman kirjoitustyö tehdään koulutuksen jälkeen itsenäisesti kurssilla saatujen oppien perusteella. Apuna voi käyttää pelastussuunnitelmaan laadittuja malleja.

Kurssin kesto: yksi ilta klo 18-21

Pelastusalanliiton toimisto, Kanervistontie 46
Ilmoittautuminen: toimisto@kaspeli.fi tai 0504688440

Tavoitteet:   Koulutus antaa valmiudet poikkeusoloja koskevaan omatoimiseen varautumiseen väestönsuojien osalta. Kurssilla keskitytään S1 / K-luokan väestönsuojan (ml. C-luokka) omatoimiseen tarkastukseen ja vuosihuoltoon sekä käyttöönottoon.

Kohderyhmä:   Taloyhtiöiden asukkaat sekä hallitusten jäsenet, asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstö, isännöitsijät ja kiinteistöjen hoitajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Ennakkovaatimukset:   Ei ole.

Kouluttajat: Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton kouluttaja

Kurssisisältö:
– taloyhtiön omatoiminen varautuminen poikkeusoloihin
– väestönsuojan laitteet ja varusteet
– väestönsuojan omatoiminen tarkastus ja vuosihuolto
– suojan omatoiminen käyttöönotto suojautumistilanteessa

Hinta:   Kurssit taloyhtiöille ovat maksuttomia. Työpaikoille järjestetään erillisiä päiväkursseja.

Kurssin osallistujat voivat ostaa kurssin kirjan ”Väestönsuojan huolto ja käyttö”. 

Tarvitaanko yhtiössämme pelastussuunnitelmaa?

 Kyllä, jos asuntojen määrä rakennuksessa on yli kaksi.

Miten aloitamme pelastussuunnittelun?

Hyvä käytäntö on osallistua koulutukseen. Näin tarvittavat perustiedot saa helpoiten ja työtä on hyvä jatkaa omatoimisesti.  Koulutusta järjestävät alueelliset pelastusliitot. Koulutus on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kurssijärjestelmän mukaista ja se on Pelastusopiston hyväksymää. kurssit. Kuluvan vuoden kurssit merkittynä yllä.

Milloin pelastussuunnitelma tulee päivittää?

Uusi pelastuslaki tuli voimaan 2011, ja sen nojalla tehtävien pelastussuunnitelmien tulee olla valmiina 31.7.2012.  Vanhat suunnitelmat tuli päivittää heinäkuun 2013 loppuun mennessä.

Pitääkö kiinteistöön nimetä turvallisuuspäällikkö?

Pelastuslaki tai –asetus eivät suoraan velvoita nimeämään turvallisuushenkilöstöä, mutta hyvä käytäntö on nimetä joku tehtävään. Helpointa on, jos henkilö on samalla myös hallituksen jäsen. Näin tieto yhtiössä kulkee ja mahdollisiin epäkohtiin voidaan nopeasti puuttua.

Mistä saan lomakkeen pelastussuunnitteluun?

Laki tai asetus eivät edellytä määrämuotoista pelastussuunnitelmaa eikä sitä tarvitse tehdä millekään viralliselle pohjalle. Varsinkin ensikertalaiselle työ voi kuitenkin olla vaikea aloittaa tyhjästä. Löydät tältä sivulta pelastussuunnitelmien pohjiksi.

Taloyhtiöiden turvallisuus lähtee riskinarviosta

Mitkä ovat taloyhtiön vaaranpaikat? Miten onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä? Miten toimitaan kun jotain sattuu? Näihin vastauksia antaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön taloyhtiöille ja muille asuinkiinteistöille suunnattu turvallisuuskoulutus, joka antaa perustiedot ja -taidot kiinteistökohtaiseen turvallisuustyöhön – omatoimiseen varautumiseen.  Omatoimisen varautumisen velvoite koskee kaikkia rakennuksen omistajia, mutta vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksessa edellytetään kirjallista pelastussuunnitelmaa. 

Pelastussuunnitelman laadinta on prosessi, joka alkaa vaaranpaikkojen tunnistamisesta ja päättyy asukkaille jaettuihin ohjeisiin ja neuvoihin.  Hyvässä pelastussuunnitelmassa on arvioitu laajasti vaaranpaikat, kuten tapaturmien, tulipalojen kuin vesivahinkojen mahdollisuudet, kuvattu rakennus- ja kiinteistökohtaiset turvajärjestelyt sekä annettu asukaskohtaiset ohjeet sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi että vaaratilanteissa toimimiseksi.

Kiinteistön turvallisuudesta vastaa aina omistaja, mutta turvallisuus tehdään yhdessä. Siksi pelastussuunnitelman tulee olla kaikkien kiinteistössä asuvien tai säännöllisesti työskentelevien tiedossa, erityisesti jokaisen tulee tuntea oikeat toimintaohjeet eri vaaratilanteissa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kurssijärjestelmä antaa taloyhtiöille, yksilöille ja yhteisöille hyvät valmiudet ennaltaehkäistä onnettomuuksia sekä toimia oikein niin onnettomuuden sattuessa kuin häiriötilanteissa. Koulutuksella edistetään vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnan turvallisuustyöhön. Hyvä käytäntö on esimerkiksi kouluttaa taloyhtiölle turvallisuushenkilöstö, joka toimii turvallisuusviestijänä ja turvallisuuskulttuurin edistäjänä.

Alueelliset pelastusliitot tarjoavat taloyhtiöiden hallituksille, asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstölle sekä asukkaille laadukasta ja ajanmukaista koulutusta. Koulutus soveltuu myös isännöitsijöille sekä kiinteistönhoidosta vastaaville.