VAKUUTUKSET

Milloin VPK:n on otettava työntekijöilleen lakisääteinen tapaturmavakuutus?

Minkälainen korvaus lakisääteisesti vakuutetuille maksetaan jos he täyttävät työsuhteen tunnusmerkit ja kyseessä on tapaturma?

Kattaako lakisääteinen tapaturmavakuutus kaikki hälytysosaston jäsenet?

Miksi kannattaa ottaa vapaaehtoinen Pohjolan ryhmätapaturmavakuutus?

Yhteistyöterveisin
POHJOLA

Alla olevat liitteet päivitetty 3.9.2019

Vakuutusohje 2019